Τμήματα Δημιουργικής Γραφής για το Γυμνάσιο

H επιτυχία χτίζεται από το Γυμνάσιο!

Η δημιουργική γραφή αποτελεί μία καινοτόμο μέθοδο βελτίωσης του προφορικού και του γραπτού λόγου και ανάπτυξης της κριτικής ικανότητας του μαθητή του Γυμνασίου.
Ο μαθητής του τμήματος δημιουργικής γραφής του φροντιστηρίου μας δεν αποστηθίζει, δεν εξετάζεται και δεν ελέγχεται ως προς τον βαθμό γνώσης της γλώσσας. Αντίθετα, καλλιεργεί την ικανότητά του να «γεννάει» ιδέες και μια μορφή γνήσιας έκφρασης μέσω του πειραματισμού με τη γλώσσα και την ψυχαγωγία. Επιδιώκεται μέσα από ποικίλες δραστηριότητες να δημιουργηθούν κίνητρα στα παιδιά, ώστε να αγαπήσουν τον γραπτό και προφορικό λόγο, να νιώσουν ελεύθερα να εκφραστούν και να θελήσουν να εκφραστούν.

Αυτή η βιωματική προσέγγιση της Νεοελληνικής Γλώσσας θα δώσει τη δυνατότητα στον μαθητή να προετοιμαστεί και να ανταποκριθεί και στις απαιτήσεις του Λυκείου όσον αφορά το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, ενώ η βελτίωση της γλωσσικής, διανοητικής και συναισθηματικής εξέλιξης του μαθητή μέσω της δημιουργικής γραφής συμβάλλει και στην τόνωση της αυτοπεποίθησής του, που συνιστά ουσιαστικό παράγοντα επιτυχίας.
Πρακτικά, η δημιουργική γραφή περιλαμβάνει:

 • δραστηριότητες που αφορμώνται από τη λογοτεχνία: ερμηνευτική προσέγγιση κειμένων, λεξιλογικές ασκήσεις, σύνθεση παραγράφων, τροποποίηση κειμένων.
 • δραστηριότητες στις οποίες αξιοποιούνται πίνακες ζωγραφικής: διατύπωση ερωτήσεων – στις οποίες ο μαθητής απαντά προφορικά ή γραπτά – από τις οποίες διαπιστώνεται τι έχει κατανοήσει ο μαθητής από έναν προβαλλόμενο πίνακα ζωγραφικής.
 • δραστηριότητες στις οποίες αξιοποιούνται κινηματογραφικές ταινίες ή ντοκιμαντέρ: μετά την προβολή πραγματοποιείται συζήτηση και δίνονται προφορικές ή γραπτές απαντήσεις σε ερωτήματα.
 • φτιάξτε τη δική σας ιστορία – δημιουργία αφηγήσεων: ο κάθε μαθητής αναλαμβάνει να γράψει ένα τμήμα μιας ιστορίας.

Διευκρινίσεις:

 • Το τμήμα δημιουργικής γραφής θα είναι κοινό για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου.
 • Οι μαθητές δε θα επιβαρυνθούν με επιπλέον ύλη ή ασκήσεις για το σπίτι. Επίσης, δε θα γράφουν διαγωνίσματα ή τεστ.

Στόχοι δημιουργικής γραφής:

 • εμπλουτισμός λεξιλογίου
 • καλλιέργεια της γλωσσικής έκφρασης
 • όξυνση της δημιουργικής και κριτικής σκέψης
 • μετατροπή των σκέψεων του μαθητή σε ορθή και καλλιεπή γραφή
 • ουσιαστική βελτίωση του μαθητή στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας

Σας περιμένουμε στο τμήμα δημιουργικής γραφής, γιατί μην ξεχνάτε: η επιτυχία χτίζεται από το Γυμνάσιο!