Κέντρο δια βίου μάθησης…

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» ανταποκρινόμενο στην ταχύρρυθμα μεταβαλλόμενη σύγχρονη αγορά εργασίας:

Υλοποιεί Προγράμματα Δια βίου Μάθησης για ανέργους, εργαζομένους, αυτοαπασχολούμενους και άτομα των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Ασκεί δραστηριότητες συναφείς προς το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Είναι αδειοδοτημένο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης από το Υπουργείο Παιδείας (ΕΟΠΠΕΠ).

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ … ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ