Φροντιστήριο…

Στο φροντιστήριο «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» λειτουργούν:

  • Τμήματα Γ΄ Γυμνασίου – Γ΄ Λυκείου
  • Θερινά τμήματα για την Α΄ Λυκείου, Β΄ Λυκείου και Γ΄ Λυκείου
  • Τμήματα ΕΠΑΛ
  • Τμήματα αποφοίτων, με ενισχυμένο πρόγραμμα
  • Τμήματα Προετοιμασίας για Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Επιστημονικών Ενώσεων

Θεμελιώδεις αρχές μας

Η συνέπεια και ο σεβασμός:
Σεβόμαστε κάθε μαθητή μας, ως μοναδική προσωπικότητα.
Σεβόμαστε και υλοποιούμε μαζί με τους μαθητές μας τους στόχους τους, ώστε να εισαχθούν στη  σχολή της 1ης προτίμησής τους.
Σεβόμαστε και αισθανόμαστε υπεύθυνοι απέναντι στους γονείς, γιατί μας εμπιστεύονται το μέλλον των παιδιών τους. Γι’ αυτό: 

Οι μαθητές μας:
Εξελίσσουν τις δεξιότητές τους μέσα σε ένα λειτουργικό εκπαιδευτικό περιβάλλον με την ανάλογη μαθησιακή και παιδαγωγική προσέγγιση, ώστε να επιτυγχάνουν τους εκπαιδευτικούς στόχους τους.
Προετοιμάζονται ομαδικά στο τμήμα τους ΑΛΛΑ και με ιδιαίτερα μαθήματα – εξατομικευμένη διδασκαλία κάθε βδομάδα.
Για την αφομοίωση και εμπέδωση της ύλης εξασκούνται μέσω εβδομαδιαίων εργασιών ανά μάθημα.
Συμμετέχουν σε προγραμματισμένα επαναληπτικά διαγωνίσματα προσομοίωσης του φροντιστηρίου μας και της Ο.Ε.Φ.Ε.
Ολοκληρώνουν την ύλη έγκαιρα, ώστε να έχουν τη δυνατότητα υλοποίησης επαναλήψεων, πλήρους κατάκτησης της γνώσης και επίτευξης των στόχων τους.
Διδάσκονται τα μαθήματα μέσω διαδικτύου, όταν είναι απόντες.
Διανέμονται στους μαθητές μας δωρεάν βιβλία των εκπαιδευτικών μας.
Παρακολουθούν σεμινάρια και συμμετέχουν σε τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού.

Οι εκπαιδευτικοί μας:
Είναι πλήρως καταρτισμένοι στο γνωστικό αντικείμενο που διδάσκουν, διαθέτουν πείρα και ανταποκρίνονται πλήρως στις υψηλές εκπαιδευτικές ανάγκες του νέου Λυκείου.
Αφουγκράζονται τα προβλήματα των μαθητών μας και προσφέρουν τη βοήθειά τους.

Οι γονείς:
Ενημερώνονται προγραμματισμένα ανά τρίμηνο για τις επιδόσεις των παιδιών τους αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους βρισκόμαστε σε άμεση επαφή και επικοινωνία μαζί τους, ώστε η συνεργασία μας να βοηθήσει καίρια στην επιτυχία των στόχων των μαθητών μας.

Προς ψυχολογική επίρρωση των μαθητών μας:
Το Φροντιστήριό μας έχει εντάξει στο δυναμικό του σύμβουλο Ψυχολόγο, για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος που θα μπορούσε να αποτελέσει τροχοπέδη στην υλοποίηση των στόχων τους.

«ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΟ, ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ»