Φροντιστήριο…

Στα Φροντιστήρια «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» λειτουργούν…

  • Τμήματα από Γ΄ Γυμνασίου έως Γ΄ Λυκείου
  • Θερινά εντατικά τμήματα για την Α’ Λυκείου, Β’ Λυκείου και Γ’ Λυκείου
  • Τμήματα για ΕΠΑΛ
  • Τμήματα αποφοίτων με ενισχυμένο πρόγραμμα
  • Τμήματα προετοιμασίας για Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Επιστημονικών Ενώσεων

Προγράμματα Σπουδών

σε μαθητές Γ΄ γυμνασίου…
για την εμπέδωση των βασικών εννοιών στην ύλη της Αρχαίας και Νέας Ελληνικής Γλώσσας, των Μαθηματικών,  της Φυσικής και της Χημείας, ώστε να αντιμετωπίσουν τα παιδιά την πρόκληση του νέου λυκείου.
σε μαθητές λυκείου…
για την ολοκληρωμένη προετοιμασία τους προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την είσοδό τους στη σχολή της 1ης προτίμησής τους.
Για την επιτυχία απαιτείται συστηματική προετοιμασία από Α’ προς Β’ Λυκείου καθώς και από Β’ προς Γ’ Λυκείου.
Επίσης, απαραίτητη θεωρείται η συμμετοχή σε σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού που διοργανώνουμε και η διαδραστική συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.
σε απόφοιτους…..
για την χωρίς άγχος προετοιμασία τους και στη μετέπειτα εισαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο της επιθυμίας τους.
Λειτουργούν ειδικά οργανωμένα τμήματα αποφοίτων, με ενισχυμένο πρόγραμμα και σε ειδικές τιμές για την απόλυτη υποστήριξή τους στις εξετάσεις.
σε μαθητές ΕΠΑΛ….
για την ολοκληρωτική κάλυψη των κενών των προηγούμενων τάξεων. Διδάσκονται Μαθηματικά, Νέα Ελληνικά καθώς και μαθήματα ειδικοτήτων.