ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Στο φροντιστήριό μας ο επαγγελματικός προσανατολισμός περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

Α΄ Λυκείου: Διεξαγωγή Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, το οποίο δίνει μια πρώτη ένδειξη τοποθετώντας τις δεξιότητες των μαθητών στα επιστημονικά πεδία. Επίσης γίνεται αναλυτική παρουσίαση σχολών ανά επιστημονικό πεδίο σε ειδική παρουσίαση αποκλειστικά για την Α΄ Λυκείου.

Β΄ Λυκείου: ατομικές συνεδρίες κατά τις οποίες γίνεται αναλυτική ενημέρωση για τις σχολές του μηχανογραφικού και γίνεται καταγραφή σχολών-στόχων, καθώς και των απαιτούμενων βαθμών ανά μάθημα. Γίνεται διερεύνηση του σχολικού άγχους από επαγγελματία ψυχολόγο για έγκαιρη αντιμετώπιση του άγχους των μαθητών.

Γ΄ Λυκείου: συνεχείς ατομικές συνεδρίες όπου γίνεται σε βάθος ενημέρωση για σχολές-στόχους καθώς και για πιθανή αναπροσαρμογή. Όλα τα παραπάνω υποστηρίζονται από μια σειρά ψηφιακών εφαρμογών οι οποίες ενημερώνουν τους μαθητές και τους γονείς για όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν το σύστημα εξετάσεων, τις σχολές, τις βάσεις, τα μόρια εισαγωγής, τον τρόπο υπολογισμού τους κλπ.

mellon2
mellon1